Евангелие и поука на ден
 

 

Евангелие и поука за 06/12/2022

Почеток
 
 

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Лука 14:25-35

25. Со Него одеше многу народ; а Он се заврти и им рече:
26. Ако некој дојде при Мене и не го намрази татка си и мајка си, жената и децата свои, браќата и сестрите, па дури и душата своја, Тој не може да биде Мој ученик.
27. И, кој не го носи својот крст, и не оди по Мене, не може да биде Мој ученик.
28. Зашто, кој од вас, сакајќи да соѕида кула, не ќе седне најнапред да направи сметка колку ќе чини и дали има сe, што е потребно за нејзиното довршување,
29. та, откако ги постави темелите и не може да доврши, да не почнат, сите што гледаат, да му се смеат,
30. и да речат: »Овој човек почна да ѕида и не може да доврши«.
31. Или кој цар, одејќи во војна против друг цар, не ќе седне да се посоветува најнапред, може ли со десет илјади да издржи пред оној, што иде против него со дваесет илјади?
32. Инаку, дури е оној уште далеку, ќе прати слуги и ќе моли за мир.
33. Така и секој од вас, кој не се откаже од сe што има, не може да биде Мој ученик.
34. Солта е добро нешто, но ако таа облутави, со што ќе се соли?
35. Ниту на земјата, ниту на ѓубрето му е потребна; па затоа ја фрлаат надвор. Кој има уши да слуша, нека чуе!”

Апостол на денот: Прво послание на светиот апостол Павле до Тимотеј 1:8-14

8. А ние знаеме дека Законот е добар, ако се држи како што треба,
9. знаејќи дека Законот не е установен за праведник, туку за беззаконици и непокорници, за нечестивци и за грешници, за неправедни и погани, за оние што ги опскрбуваат таткото свој и мајка си, за човекоубијци,
10. за блудници, за мажеложници, разбојници, клеветници, скотоложници, лажливци, клетвопрестапници и за сe друго, што е противно на здравата наука,
11. според славното на блажениот Бог Благовестие, кое ми е поверено.
12. Му благодарам на Христа Исуса, нашиот Господ, Кој ми даде сили, со што ме призна за верен и ми определи служба,
13. мене, кој порано бев хулител, гонител и мачител; но ме помилува, бидејќи тоа го вршев, без да знам, во неверие.
14. Но со верата и љубовта во Христа Исуса се преумножи благодатта на нашиот Господ.

Поука на денот: Старец Софрониј Сахаров

Што да сториме за нашето спасение? Како да го обесмртиме нашето тело, да се ослободиме од државата на гревот и од власта на смртта? Тоа треба да биде наша грижа во секој миг, а истовремено посилна, понагласена. Животот е толку краток, целта е толку висока, но и толку многу оддалечена.