Евангелие и поука на ден
 

 

Евангелие и поука за 17/12/2018

Почеток
 
 

Евангелие на празник: Свето евангелие според светиот апостол Марко 5:24-34

24. И појде со него. А по Него врвеше многу народ и Го притискаа.
25. Една жена, што страдаше од крвотечение дванаесет години,
26. и големи маки беше претрпела од мнозина лекари, потрошила сe што имала и никаква полза не видела, а ? станало дури уште полошо,
27. штом чу за Исуса, се приближи одзади меѓу народот и се допре до облеката Негова;
28. оти се велеше: „Само ако се допрам до облеката Негова, ќе оздравам!”
29. И веднаш престана крвотечението, и таа осети во телото свое дека е излекувана од болеста.
30. А Исус одеднаш почувствува во Себе како излезе сила од Него и се сврте кон народот па рече: „Кој се допре до облеката Моја?”
31. Учениците Негови Му рекоа: „Гледаш дека народот Те притиска, а прашуваш: Кој се допре до Мене?”
32. Но Он гледаше наоколу, за да ја види онаа, што го направи тоа.
33. Жената, пак, се уплаши и трепереше; па, знаејќи што стана со неа, се приближи, падна пред Него и Му ја кажа целата вистина.
34. А Он ? рече: „Ќерко, верата твоја те спаси; оди си со мир и биди здрава од болеста своја!”

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Марко 8:11-21

11. И излегоа фарисеите и почнаа да се препираат со Него, па искушувајќи Го, Му побараа чудо од небото.
12. А Он воздивна длабоко и рече: „Зошто овој бара чудо? Вистина ви велам: нема да се даде чудо на овој род.”
13. И кога ги остави, пак влезе во коработ и премина на другата страна.
14. А тие, пак, беа заборавиле да земат леб и во коработ немаа со себе повеќе, освен еден леб.
15. А Он им заповеда и рече: „Внимавајте, чувајте се од квасот фарисејски и од квасот Иродов!”
16. И си размислуваа помеѓу себе, велејќи: „Тоа е што немаме леб.”
17. А Исус, кога ги разбра, им рече: „Што мислите дека немате леб? Зар уште не знаете и не разбирате? Уште ли е скаменето вашето срце?
18. Очи имате, не гледате ли? Уши имате, не слушате ли? И не помните ли?
19. Кога ги раскршив петте лебови, за пет илјади души, колку полни кошеви со парчиња кренавте?” Му рекоа: „Дванаесет.”
20. А седумте – за четири илјади, колку кошници со останати парчиња собравте? Тие одговорија: Седум.
21. И им рече: „Па како тогаш не разбирате?”

Апостол на празник: Послание на светиот апостол Павле до Галатјаните 3:23-29;4:1-5

23. Пред да дојде верата, ние бевме под стража на Законот, заклучени за верата, која имаше да се открие.
24. И така, Законот беше за нас воспитувач во Христа, за да се оправдаме преку верата;
25. а откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитувач.
26. Оти сите сте синови Божји преку верата во Христа Исуса;
27. сите, што е крстивте во Христа, во Христа се облековте.
28. Нема веќе ни Јудејци, ни Елини, ни роб, ни слободен; нема машки пол, ни женски; зашто сите вие сте едно во Христа Исуса.
29. А, ако сте, пак, вие Христови, тогаш сте Авраамово семе, и по ветување наследници.
1. Но ви велам: наследникот, додека е млад, со ништо не се разликува од робот, макар што е господар над сe;
2. туку е под настојници и чувари до определениот рок од татка си.
3. Па така и ние, додека бевме малолетни,бевме поробени од стихиите на светот;
4. но, кога се исполни времето, Бог Го испрати Својот Син, Кој се роди од жена и се потчини на Законот,
5. за да ги откупи оние, што се под Закон, та да примиме посиновение.

Апостол на денот: Послание на светиот апостол Павле до Евреите 8:7-13

7. Оти, ако првиот завет беше без недостаток, тогаш немаше да се бара место за втор.
8. Но укорувајќи ги, вели: „Ете настапуваат деновите, вели Господ, и со домот Израилев и со домот Јудин ќе заклучам нов завет,
9. но завет не таков, каков што заклучив со татковците нивни во денот, кога ги фатив за рака за да ги изведам од земјата Египетска – зашто тие не останаа во Мојот завет и Јас ги изоставив, вели Господ.
10. Но овој е заветот, што ќе му го дадам на домот Израилев по оние дни, вели Господ: ќе ги вложам законите Свои во мислите нивни, и во срцата нивни ќе ги напишам, и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат Мој народ.
11. И ниеден нема да го учи својот ближен, и ниеден братот свој: познај Го Господа, зашто сите, од мал до голем меѓу нив, ќе Ме знаат,
12. бидејќи ќе бидам милостив кон нивните неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да се сеќавам.”
13. А кога вели „нов”, првиот го направи ветов; а она, што е ветво и остарено, близу е до својот крај.

Поука на денот: Свети Григориј Синајски

Никој од почетниците никогаш не може да ја изгони помислата, ако Бог не ја оддалечи. Само на силните им е својствено да се борат со помислите и да ги изгонуваат. Но ни тие не ги изгонуваат сами од себе, туку Бог, бидејќи се облечени во Неговото сеоружје, ги поттикнува да им се спротивстават. Затоа тие, кога ќе дојдат помислите, непрестајно и ревносно Го повикуваат Господ Исус, и тогаш помислите бегаат, не поднесувајќи ја срдечната топлина која од молитвата исходи, и се распрснуваат како оган да ги изгорува. Бичувај ги непријателите со Името Исусово, зашто Бог е нашиот оган што ја истребува злобата...