Старец Арсениј Исихаст
 
 
 
 
 

Старец Арсениј Исихаст (07.08.2012)

Прво, треба да му бидеш послушен на својот чесен Старец. Тоа го сака Бог. Си го успокоил својот Старец, си Го успокоил Господ. Послушанието кон Старецот е Божја заповед. Послушност – живот, непослушност – смрт. Послушност – смирение, непослушност – гордост. Си го нажалил својот Старец? Си го нажалил Господ. Заради една непослушност Адам излезе од рајот. Потруди се, колку што можеш, да имаш солзи и Бог ќе се грижи за тебе, и твојата благочестивост нема да згасне. Твојот ангел постојано ќе те води. Слушни, мое детенце, што вели нашиот Христос: „Сакате Мене да Ме најдете? Читајте го Светото Писмо, јас сум внатре“. Пророкот Исаија вели: „Во стравот од Тебе, во утробата сме зачнати“. Односно, Светиот Дух Го примивме. А нашиот Христос повторно преку пророкот Исаија вели: „Кому ќе му ги дадам Моите добра? На кроткиот и смирениот и на оној кој трепери од Моите зборови“. Кога нашиот Господ проповедал, после тоа заминувал во гората, или на друго место и се молел. Што велиш, детенце мое, дали молитвата Му била неопходна на Христос? Не, молитвата не Му била неопходна; нам ни покажал пример за да го подражавеме. Постојано да се молиме. Молитвата да ни биде сопатник. И апостолот Павле вели: „Молете се непрестајно“. Нашиот Христос вели: „Секогаш имајте Ме Мене во своите мисли и во искушенијата ќе бидам со вас“. Амин. За љубовта. Дали ги гледаш, мил мој, степените кои ги посочил апостолот, ученикот на љубовта? 1. Рекол да се љубиме едни со други; 2. Дека љубовта е од Бога; 3. Дека оној кој љуби е роден од Бога; 4. Дека оној кој љуби го познава Бога; 5. „Бог е Љубов. Амин“ – последниот и највозвишен степен. Поради Христос, таа му станува храна на гладниот, а на жедниот, пријатен пијалак. На голиот, облека и на изморениот, одмор. На оној кој се моли, одговор, а на нажалениот, утеха. Амин. Крајот од секоја тага е радоста, а од секој труд, одморот. Од секој срам, славата. Семето паднато на каменот е молитвата на злопамтивиот. Амин. Добрата совест се наоѓа со молитвата, а чистата молитва преку сосвеста. Колку, пак, што внимаваме, толку умот се просветлува, а доколку не внимаваме, нѐ опфаќа темнина. Простувањето на гревовите е слобода од страстите. Амин. Бидејќи тие две работи, верата и љубовта, се неразделни меѓу себе, едната со другата се надополнуваат, и една со друга се потврдуваат, и една на друга се одлика, и таму каде ја нема едната ја нема ни другата, и таму каде е едната ја има и другата. Амин. Старец Арсениј Исихаст (собрат на Старец Јосиф Исихастот)