Пролог: Светите Мартин и Ираклиј
 

 

Житие: Светите Мартин и Ираклиј

Календар, житија, пости
Почеток
 
Словени. Гонети од ариевците во Илирија. Испратени на прогонство овие витези на Православието го завршија својот земен живот и се преселија кај Господ во 4 век.