Пролог: Блажениот Августин, епископ Ипонски
 

 

Житие: Блажениот Августин, епископ Ипонски

Календар, житија, пости
Почеток
 
Заради советите, солзите и молитвите на мајка му Моника, обратен од незнабоштво во христијанство. Голем учител на Црквата и влијателен писател, со извесни неодобрени крајности во учењето. Триесет и пет години Го прославуваше Господа како епископ Ипонски, а на земјата поживеа с ѐ на с ѐ седумдесет и шест години (354 - 430).