Оплакување Христово
 
 
 
 
 

Оплакување Христово (10.04.2015 22:16)