Debarsko-kicevska eparhija
 
 
 
 
 


Дебарско-кичевската епархија ја возглавува Неговото Високопреосвештенство митрополитот г. Тимотеј. Таа денес ги опфаќа градовите Охрид, Струга, Дебар, Кичево и Македонски Брод.

Во оваа епархија од мноштвото познати црквии манастири се издвојуваат:

  • Црква Св. Софија, Охрид
  • Манастир Св. Климент Охридски и Св. Пантелејмон, Плаошник, Охрид
  • Црква Пресвета Богородица Перивлептос, Охрид
  • Црква Св. Јован Канео, Охрид
  • Манастир Св. Наум, на брегот на Охридското Езеро
  • Црква Св. Богородица Заумска, на брегот на Охридското Езеро
  • Бигорски манастир - Св. Јован Крстител, крај реката Радика
  • Манастир Св. Георгиј, с. Рајчице, Дебар
  • Манастир Пресвета Богородица, с. Калишта, Струшко
  • Воведение на Пресвета Богородица „Пречиста“, Кичевско

Св. Јован Богослов - Канео, Охрид